Moss Avis

Antall i husstanden

name
Moss Avis
Local News Norway
Full screen

Description

Velg om du vil nå aleneboende, par eller familier.

Mulige valg

1 i husstanden: 

2 i husstanden: 

3+ i husstanden: 

Metodikk

Her gjør vi oppslag mot leserens bostedsadresse og ser hvor mange mennesker som er registrert i leserens husstand.